Drs. P.A. de Ruiter

Drs. P.A. de Ruiter is per 1 december benoemd tot voorzitter van het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA) in de regio Rijnmond. Hij volgt L.F.J. Jansen op, die een functie heeft aanvaard als algemeen directeur van de Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek.