Drs. J. Visser

Drs. J. Visser, thans lid van de directie SHV Makro, zal per 1 januari 1998 worden benoemd tot lid van de directie van SHV Holdings en SHV Energy.