Chronologie van een lijdensweg

1962 De Britse regering besluit om de bibliotheek van het British Museum in nieuwbouw onder te brengen. Daarvoor moet een deel van de wijk Bloomsbury, tegenover het British Museum, tegen de grond. 1964. Sir Leslie Martin, hoogleraar Bouwkunde aan de Universiteit van Cambridge, krijgt opdracht een ontwerp voor de bibliotheek te maken, samen met zijn rechterhand, de wetenschappelijk medewerker, Colin St John Wilson.

1964-1972 Acties tegen de sloop van historisch Bloomsbury houden een beslissing over nieuwbouw tegen. Martin en Wilson worden voortdurend met nieuwe eisen en nieuwe beperkingen geconfronteerd.

1972 Bij wet komt de British Library tot stand, waarin niet alleen de bibliotheek van het British Museum wordt ondergebracht maar ook de nationale verzameling van octrooien en wetenschappelijke werken. Door die samenvoeging is de omstreden lokatie in Bloomsbury bij voorbaat te klein.

1976 De regering koopt voor de nieuwbouw een braakliggend stuk grond naast St Pancras Station. Colin St John Wilson presenteert zijn ontwerp, waarbij nog uitgegaan wordt van 2440 lezersplaatsen en een opslagcapaciteit voor 25 miljoen boeken. De bibliotheek zal in drie fasen worden gebouwd.

1978 De regering geeft haar goedkeuring aan het bouwplan.

1982 Prins Charles legt de eerste steen.

1982-1991 Voortgang van de bouwwerkzaamheden wordt sterk geremd door bureaucratie en gebrek aan geld. Plannen moeten voortdurend worden bijgesteld en herzien. Uiteindelijk blijft van de oorspronkelijke opzet alleen de eerste fase gehandhaafd.

1994 De Nationale Rekenkamer en de Lagerhuiscommissie voor Cultuurzaken vellen een vernietigend oordeel over het bouwproject. Van projectbeheer zou nauwelijks sprake zijn geweest, van financiële controle evenmin. Het resultaat: een stortvloed aan constructiefouten. Door communicatiestoornissen tussen aannemers en overheidsvertegenwoordigers moeten delen van de nieuwbouw weer worden afgebroken. Kostenoverschrijdingen en vertragingen.

24 november 1997 De eerste leeszaal gaat open: de Humanities Reading Room. April 1998 Het gebouw wordt opengesteld voor het grote publiek, inclusief de permanente tentoonstellingsruimte waar beroemde werken als de Magna Charta en de Lindisfarne Gospels te zien zullen zijn.

1999 Voltooiing en officiële opening van de British Library.