Beurs Seoul op laagste punt sinds '87; Korea vraagt hulp van Japan in crisis

SEOUL, 28 NOV. Zuid-Korea is besprekingen begonnen over Japanse deelname aan een noodpakket om de Koreaanse financiële crisis te bezweren. Minister van Financiën Lim Chang-yuel is vanmorgen met dat doel afgereisd naar Japan.

Zuid-Korea kampt met een combinatie van acute betalingssproblemen, een wankelende banksector en een onrendabel bedrijfsleven. Het is het jongste slachtoffer van de Azië-crisis die in dit deel van de wereld heeft gezorgd voor een golf van devaluaties en scherp dalende aandelenkoersen.

De Zuid-Koreaanse regering onderhandelt met het Internationale Monetaire Fonds over een financieel noodpakket. Lim Chang-yuel gaf gisteren toe dat het aan het IMF gevraagde bedrag, dat tot nu toe op 20 miljard dollar werd geraamd, hoger kan uitvallen. Zuid-Korea had Japan en de Verenigde Staten al eerder verzocht financieel bij te springen buiten het IMF om. Zowel Japan als de VS gaven vorige week te kennen niets te zullen doen zonder dat het IMF betrokken erbij was, waarna de regering vorige week vrijdag alsnog bij het fonds aanklopte. De Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank hebben inmiddels toegezegd aan een financieel noodpakket deel te nemen. Over de uiteindelijke omvang van de hulp lopen de ramingen uiteen van 50 miljard dollar tot 100 miljard dollar.

Vanmorgen zakte op de beurs van Seoul de aandelenindex opnieuw scherp in, met 4,9 procent tot 411,91 punten. Er is dit jaar nu al 37 procent van de koersen af, die zijn gezakt tot het laagste peil sinds 1987. Vooral de banksector kreeg het zwaar te verduren nadat het kredietagentschap Moody's de waardering voor Zuid-Korea's buitenlandse schuld had verlaagd.

De dertig grootste industrieconglomeraten van Zuid-Korea, de chaebols, hebben de regering vanmorgen verzocht om een presidentieel decreet waarmee zij een pauze krijgen voor hun rentebetalingen. In 1973, tijdens een vorige economische crisis, nam de toenmalige president Park Chung-hee een dergelijke maatregel. Chung Hae-joo, minister van Industrie, zei in een reactie alleen dat de regering overweegt om korte-termijnleningen aan de bedrijven te verstrekken.

Sommige chaebols kampen met acute geldproblemen nu de Zuid-Koreaanse banken versneld hun leningen opvragen en geen nieuwe verstrekken omdat zij zelf diep in de problemen zitten. Op 6,2 procent van alle uitstaande bankkredieten is al zes maanden geen rente en aflossing betaald. Wordt de IMF-definitie van 'slechte leningen' gehanteerd, waarbij alle kredieten tellen waarover de laatste drie maanden geen rente en aflossing zijn betaald, dan stijgt het percentage naar bijna 13 procent.

    • Maarten Schinkel