Zalm wijst belastingvoorstel D66 af

DEN HAAG, 27 NOV. D66 wil volgend jaar de onroerende-zaakbelasting met honderd gulden verlagen. VVD-minister Zalm (Financiën) bekritiseert het voorstel en houdt vast aan het kabinetsplan om de lokale lasten via de milieuheffingen te verminderen.

Tijdens een debat over het belastingplan 1998 zei Zalm gisteren dat het D66-voorstel de deur openzet voor een nieuwe vorm van lokale inkomenspolitiek. Het D66-alternatief bestempelde hij als “buitengewoon ongelukkig”. Bij de onroerende-zaakbelasting (OZB) gaat het niet om een vast bedrag per huishouden, zoals bij milieuheffingen, omdat de heffing afhankelijk is van de waarde van het onroerend goed. “Op deze manier geef je gemeenten een volstrekt nieuw instrument om de inkomens te nivelleren”, aldus Zalm. Hij vreest dat vooral de eigenaren van duurdere huizen er op achteruit zouden gaan. Het kabinet trekt volgend jaar 680 miljoen gulden uit voor het verlagen van de lokale lasten. Dit gebeurt via een verlaging van diverse milieuheffingen, zoals rioolrechten en de waterzuiveringsheffing. Huishoudens betalen deze heffingen via de rekening van gas en electriciteit. Het D66-Kamerlid Giskes heeft bezwaar tegen deze vorm van lastenverlichting, omdat het haaks staat op het principe 'de vervuiler betaalt'. Het D66-voorstel kan rekenen op steun van CDA, GroenLinks, RPF en de ouderenpartijen. Vanavond wordt over het belastingsplan gestemd.

PvdA en VVD steunen het kabinet. De VVD tekende wel bezwaar aan tegen een aantal andere voorgenomen fiscale maatregelen. De kabinetsvoorstellen om carpoolen en telewerken fiscaal te stimuleren, moeten volgens het VVD-Kamerlid Hoogervorst niet doorgaan omdat ze “zeer fraudegevoelig” zouden zijn.

De VVD, daarbij gesteund door het CDA, is ook tegen de kabinetsplannen om schone en zuinige auto's volgend jaar een korting van 1.250 gulden te geven op de aanschafprijs. VVD en CDA zijn bang dat de regeling zal leiden tot een hoge mate van willekeur. De regeling is onderdeel van een pakket fiscale milieumaatregelen. Het is de bedoeling om auto's die in hun klasse tien procent zuiniger zijn dan gemiddeld, een korting te geven van 1.250 gulden. Hiervoor is volgend jaar 50 miljoen gulden uitgetrokken.

Niet bekend

Het is nog onduidelijk of VVD en CDA in de Kamer een meerderheid zullen halen. De PvdA, D66 en GroenLinks zijn sterk voor een regeling voor zuinige auto's, maar hebben samen ook geen meerderheid. De stem van de kleinere fracties zal de doorslag moeten geven.

De Tweede Kamer ging akkoord met een uitbreiding van het groen beleggen. Mensen die milieuvriendelijk beleggen hoeven vanaf volgend jaar geen inkomstenbelasting meer te betalen over de opbrengst. Ze kunnen daardoor genoegen nemen met een lager rendement. Deze regeling geldt al sinds 1994 voor milieuvriendelijke beleggingen in Nederland en is volgens Vermeend “een groot succes”. “Veel projecten zouden anders niet van de grond zijn gekomen”, aldus Vermeend.