Voorstellen aan Kamer; Beurs neemt maatregelen tegen fraude

DEN HAAG, 27 NOV. De Amsterdamse effectenbeurs wil regelmatig bekendmaken hoeveel verdachte effectentransacties zij meldt aan de toezichthouder op de beurs, de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE).

Die melding is onderdeel van een serie voorstellen om beursfraude beter te bestrijden die president G. Möller van beursbedrijf Amsterdam Exchanges (AEX) vanochtend heeft voorgelegd aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Met de plannen reageert AEX op de maatschappelijke onrust die is ontstaan na berichten over omvangrijke fraude op de Amsterdamse effectenbeurs.

De bekendmaking van verdachte transacties zou tot zelfs éénmaal per maand kunnen gebeuren, aldus de woordvoerder van de Amsterdam Exchanges. Dit voorstel is vergelijkbaar met de praktijk van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) waar onder meer banken bijvoorbeeld verdachte transacties met grote sommen contant geld melden. Dit MOT maakt ook geregeld bekend hoeveel binnengekomen meldingen worden doorgesluisd naar justitie. Het beursbedrijf wil bovendien meer helderheid creëren in de dagelijkse stroom effectenorders. Handelaren zullen moeten aangeven wanneer ze voor eigen rekening handelen en wanneer ze dat voor een klant doen. Met die 'categorisering' zegt de beurs frauduleuze transacties gemakkelijker te kunnen opsporen. Daarnaast wil de beurs vormen van fraude nauwkeuriger omgeschreven zien in de wet. Nu bestaat nog te veel onduidelijkheid over de definities van diverse vormen van fraude. Jurisprudentie moet in deze grijze gebieden duidelijk maken wat geoorloofd is. Minister Zalm (Financiën) heeft in het recente debat over de Wijzigingswet Misbruik Voorwetenschap al toezegd in een vóór Kerstmis in te dienen Integriteitsnota vormen van beursfraude nader te beschrijven.

Eerder liet de beurs weten persoonlijke licenties te willen invoeren voor beurshandelaren. Nu is het nog zo dat een vergelijkbare vergunning alleen wordt verstrekt aan directeuren van effectenhuizen.

Individuen die beursregels en de wet overtreden raken straks hun persoonlijke bevoegdheid om te handelen of te bemiddelen in aandelen en obligaties kwijt. In de vandaag gepubliceerde notitie stelt AEX voor dat handelaren een examen afleggen voordat zij in aanmerking komen voor een licentie. Van alle nieuwe handelaren moet worden nagegaan of ze zich in het verleden hebben schuldig gemaakt aan fraude. De STE kon nog niet reageren op de plannen van AEX.