'Telecommunicatiewet is onaanvaardbaar'

ROTTERDAM, 27 NOV. De Registratiekamer vindt dat de nieuwe Telecommunicatiewet die momenteel bij de Tweede Kamer ligt een “onaanvaardbare” inbreuk maakt op het communicatiegeheim. De vertrouwelijkheid van gesprekken en van gegevens over het telecommunicatieverkeer zijn in de wetgeving onvoldoende gewaarborgd, schrijft de Registratiekamer in een - ongevraagd - advies aan de Tweede Kamer.

In de nieuwe wet worden telecommunicatiebedrijven verplicht gegevens van al het telefoonverkeer bij te houden en desgevraagd beschikbaar te stellen aan politie, justitie en inlichtingendiensten. De Registratiekamer vindt dit onaanvaardbaar. Tot nu toe mocht alleen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar specifieke verdachten telefoongegevens worden opgevraagd.

Volgens de Registratiekamer bestaat met de nieuwe wet “het risico dat de huidige bevoegdheden op ontoelaatbare wijze worden uitgebreid.” De Registratiekamer meent dat het recht om op anonieme basis toegang te verkrijgen tot openbare telecommuncatienetwerken en diensten dient te worden gegarandeerd.

De Registratiekamer vindt het voorts niet acceptabel dat de overheid volgens de nieuwe regelgeving telefoongesprekken mag afluisteren van niet-openbare telecommunicatienetwerken, bijvoorbeeld van grote bedrijven als Philips en Shell. Tot nu toe is dat niet toegestaan.

Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, verantwoordelijk voor telecommunicatie, wijst de kritiek van de hand. Voor het afluisteren van niet-openbare telecommuncatienetwerken is volgens hem een speciale beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat nodig, waartegen beroep mogelijk is. Hij stelt dat de nieuwe wet noodzakelijk is in het kader van de criminaliteitsbestrijding en de bescherming van de staatsveiligheid, maar dat de bevoegdheden van politie en justitie met de noodzakelijke waarborgen zijn omkleed. Inlichtingendiensten moeten toestemming hebben van vier leden van het kabinet. Voor politie en justitie blijft toestemming van de rechter-commissaris noodzakelijk, stelt de woordvoerder.