Rients de Boer(59) overleden

DEN HAAG, 27 NOV. De grondlegger van de arbeidsbureaus in Nederland, Rients de Boer, is afgelopen maandag op 59-jarige leeftijd overleden. De Boer was de eerste voorzitter van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorzieningen (CBA), de overkoepelende organisatie van arbeidsbureaus.

In de jaren tachtig werkte De Boer voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij was coördinator van de commissie die tijdens het kabinet-Den Uyl banenplannen maakte. Tevens was hij voorzitter van de commissie die Arbeidsvoorziening, tot dan toe onderdeel van het ministerie van SZW, moest verzelfstandigen.

Tot 1991 vormden de arbeidsbureaus een onderdeel van het ministerie van SZW. Het bestuur bestaat sindsdien uit afgevaardigden van werkgevers, vakbeweging en ministeries.

Met de verzelfstandiging van de arbeidsbureaus werd het verdwijnen van het bureaucratische karakter ervan beoogd. Onder leiding van De Boer werden ambitieuse doelstellingen geformuleerd om vrouwen en allochtonen aan het werk te krijgen. Het CBA moest gaan voldoen aan de behoefte aan een meer efficiënte arbeidsbemiddeling.

Bijna twee maanden na de verzelfstandiging van de arbeidsbureaus volgde de eerste tegenslag. De overheid kortte de subsidie voor het CBA met 100 miljoen. “Precies 58 dagen nadat de overheid de arbeidsvoorziening heeft losgelaten, doet het alweer een greep in de kas”, aldus De Boer toen.

De organisatie bleef mikpunt van kritiek van zowel de politiek als de werknemers. Eind 1994 moest De Boer ten overstaan van zo'n 4.000 woedende medewerkers van de arbeidsbureaus het beleid van het CBA verdedigen. De door minister Melkert voorgestelde korting van 1,6 miljard op de subsidie voor het CBA werd volgens de werknemers niet hard genoeg aangevochten door het bestuur van het bureau. Per 1 september dit jaar legde hij zijn functie neer.