Profiel energie

Maandag begint in Kyoto, Japan, een internationale conferentie over het klimaat op aarde. De wereldeconomie draait vrijwel geheel op fossiele brandstoffen, met mogelijk ernstige gevolgen voor de atmosfeer. Hoe erg is het verhoogde broeikaseffect? pagina 3. Welke alternatieven zijn er voor kolen, olie en gas, bijvoorbeeld voor een industrieland als Japan? pagina 2. Hoe staat het met kernenergie? En met de kansen van windenergie? pagina 4. Plus: tips voor besparing in huis en kantoor pagina 5. Energieverbruik als gevaar én uitdaging.