Pensioenen

In NRC Handelsblad van 13 november schrijft E. Lutjens dat pensioenfondsen met het aanbieden van geïndividualiseerde pensioenproducten het speelveld van de verzekeraars betreden. “Het probleem is vooral dat dit als oneerlijke concurrentie wordt gezien, omdat er voor pensioenfondsen en verzekeraars verschillende wettelijke regels gelden”.

Omdat deze wettelijke regels in het voordeel van de pensioenfondsen zijn is er geen sprake van een 'level playing-field'. Dat een level playing-field wenselijk is moge duidelijk zijn, maar dan wel voor alle professionele partijen die pensioenproducten zouden kunnen aanbieden. Hiermee doel ik vooral op banken en vermogensbeheerders die nauwelijks toegang hebben tot het speelveld van pensioenproducten vanwege de huidige wetgeving die weer zeer ten voordele van verzekeraars werkt ten opzichte van vermogensbeheerders. Over oneerlijke concurrentie hebben de verzekeraars dus niks te klagen.

Er is geen reden waarom het aanbieden van pensioenproducten het exclusieve domein van pensioenfondsen en verzekeraars zou moeten zijn. Een pensioen is een uitkering voor de oude dag en is in wezen niet meer dan nu geld opzij zetten voor later. Er zijn dan ook veel verschillende manieren om een pensioen op te bouwen, waarvan verzekeren er één is. En aangezien verzekeren in het algemeen te maken heeft met het afdekken van risico's is het eigenlijk alleen geschikt als pensioenproduct voor zover bij een pensioen een element van risicodekking gewenst is. Is dit niet het geval dan is een algemeen product voor vermogensvorming, zoals een belegging, geschikter.

Een pensioen is dus niet hetzelfde als een verzekering en het is dan ook jammer dat in Nederland deze begrippen nog altijd aan elkaar worden gekoppeld. Een term als 'het verzekeren van een pensioen' is misleidend. 'Het speelveld dat eigenlijk des verzekeraars is' geeft aan hoe ver het pensioendebat in Nederland nog achterloopt bij landen met pensioenregelingen voor de 21ste eeuw.

Terecht wordt vermeld dat 'flexibel en individueel' de steekwoorden zijn bij moderne pensioenregelingen. De beste garantie van dergelijke pensioenregelingen is een open, concurrerend speelveld waarbij alle financiële instellingen die pensioenproducten zouden kunnen aanbieden door de wet gelijk worden behandeld.

    • G.H. Meesman