Kilowattuur

In het onderschrift bij een foto van een dak vol zonnepanelen (20 november) stond dat deze samen een miljoen kilowatt per jaar leverden.

Zouden de makers van dat onderschrift of wie er verder nog aan te pas komen, hun lichaamsgewicht ook uitdrukken in kilogram per jaar? Wordt dan misschien een vermogen van een miljoen kilowatt bedoeld? Dan zou het wereldenergieprobleem zo zijn opgelost. Het zal wel een miljoen kilowattuur per jaar (bij gemiddelde weersgesteldheid?) moeten zijn. Dat is overigens ook al een respectabele hoeveelheid voor zonnecellen.

    • J.D. Wiener