Kamer en minister botsen over wapensDoor onze diplomatiek redacteur

DEN HAAG, 27 NOV. Een meerderheid van de Tweede Kamer en minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) ergeren zich aan elkaar over de Nederlandse export van wapens, die dit jaar een waarde van circa 1,4 miljard gulden zal belopen.

De fracties van PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben er bezwaar tegen dat Buitenlandse Zaken vergunning heeft verleend voor levering van communicatie-apparatuur aan Algerije ter waarde van 1,8 miljoen gulden. Ook al gaat het om een verhoudingsgewijs bescheiden leverantie, deze grote Tweede-Kamermeerderheid vindt toch dat het niet juist is de Algerijnse strijdkrachten materieel te verkopen dat zij in de bloedige interne strijd met fundamentalistische moslim-groepen kunnen gebruiken.

Van Mierlo is kwaad, omdat de vertrouwelijke overzichten van de wapenexport die hij de vaste Tweede-Kamercommissie de afgelopen jaren op haar eigen verzoek verstrekt steeds naar de media uitlekken. De minister heeft daarover al eerder geklaagd. Hij zou de commissie vanmiddag tijdens een besloten overleg opnieuw duidelijk maken dat zulke “lekkages' , die slecht vallen in landen die (al dan niet overtollig) Nederlands defensiematerieel kopen, hem zouden kunnen dwingen zich weer te gaan beperken tot beknopt-vertrouwelijke mondelinge informatie, zoals vroeger gewoonte was. De Kamermeerderheid is er juist ontevreden over dat de vertrouwelijkheid van de informatie een openbare discussie belet.

Door de op zichzelf niet door de Tweede Kamer gekritiseerde verkoop van overtollige tanks aan Oostenrijk (vierhonderd miljoen) en van twee fregatten (achthonderd miljoen) aan de Verenigde Arabische Emiraten zal de Nederlandse wapenuitvoer dit jaar drie zo groot zijn als in 1996. Verder bestaat de wapenuitvoer uit veel kleinere posten, in de meeste gevallen met een waarde van minder dan tien miljoen. Het gaat dan om de uitvoer van wapens en wapensystemen naar Aziatische landen als India, Maleisië, Zuid-Korea, Indonesië en China.

De Kamer staat overigens ook kritisch tegenover de leveranties van wapens aan de beide laatstgenoemde landen wegens hun beleid op het gebied van de rechten van de mens.