Kabinetsformatie

Als voormalig lid van de Vereniging Nederland-DDR heb ik mij er in de dagen van de kabinetsformatie van 1994 over verbaasd, dat er rond de voordracht van de heer Tommel tot staatssecretaris in het geheel geen discussie ontstond.

Waren de formateur en de onderhandelaars niet op de hoogte van diens vroegere functie als vice-voorzitter van de vereniging? Heeft D66 (of heeft de BVD) verzuimd deze informatie te verstrekken? Of is zij wel ter sprake gekomen maar als irrelevant terzijde gesteld? Maar in dat geval: waarom rakelt de heer Bolkestein op dit moment wel deze zaak op waarover hij toen heeft gezwegen en noemt hij een dienaar der Kroon 'politiek onbenul' voor wiens benoeming hij mede verantwoordelijkheid draagt? AI een week wacht ik op de journalist die deze voor de hand liggende vragen aan de heer Bolkestein voorlegt.

    • Rinse Reeling Brouwer