Italië wil boeren deel EU-boete teruggeven

ROME, 27 NOV. Onder druk gezet door protesterende melkboeren wil het Italiaanse kabinet de boetes die de Europese Unie heeft opgelegd wegens overschrijding van de melkquota voor tachtig procent terugbetalen.

Met een decreet in deze richting probeert minister van Landbouw Michele Pinto een einde te maken aan de protesten die vorige week zijn uitgebroken.

Dinsdag gingen vijfhonderdduizend boeren verspreid over Italië de straat op. In andere acties zijn wegen en spoorlijnen geblokkeerd. Nadat eerder de autostrada Milaan-Venetië een paar uur dicht moest omdat er mest overheen was gegooid, hebben actievoerders aangekondigd dat vandaag met mest de spoorlijn Milaan-Bologna, de drukste lijn van het land, zou worden geblokkeerd.

De boeren weigeren de boetes uit Brussel te betalen. Zij zeggen dat ze daar geen schuld aan hebben en dat de overheid verantwoordelijk is voor de overschrijding, omdat de quota verkeerd zouden zijn vastgesteld. Er blijkt op grote schaal te zijn gefraudeerd.

De boeren eisen volledige vergoeding van de boetes en willen terugbetaling van het geld dat ze al hebben betaald. Het kabinet heeft een ontwerp-decreet opgesteld dat voorziet in terugbetaling van tachtig procent. De details van deze maatregel zullen worden ingevuld in overleg met Brussel, om te voorkomen dat de Europese Unie het decreet afkeurt als een vorm van ongeoorloofde staatssteun.

Italië heeft een boete van ongeveer 400 miljoen gulden gekregen wegens overschrijding van de quota in het jaar 1995-96. Voor 1996-97 is daar een gereduceerde boete van ongeveer 180 miljoen gulden bijgekomen.

Achter deze protesten schuilt diepere onvrede. De machtige boerenorganisatie Coldiretti vraagt een driejarig investeringsplan van 24 miljard gulden. Ook dringt zij aan op belastingverlaging en betere belangenbehartiging voor de Italiaanse boeren in Brussel.

    • Marc Leijendekker