Getijdenonderzoek

Foto: GRENOBLE - Een technicus onderzoekt bij een simulatiemodel van Mont Saint-Michel, de middeleeuwse stad voor de Normandische kust, de invloed van de getijden. De Franse regering heeft ongeveer 170 miljoen gulden uitgetrokken om het eiland in oude glorie te herstellen. De dijk moet verdwijnen en het zand dat is aangeslibd moet worden weggebaggerd. Parkeren kan dan alleen nog op het vasteland. (Foto AP)