Gemanipuleerd voedsel mag op proef EU in

BRUSSEL, 27 NOV. De Europese Commissie heeft voorgesteld om genetisch gemodificeerde producten als maïs en sojabonen gedurende zeven jaar op proef in de Europese Unie toe te laten. In die periode moet nauwkeurig gecontroleerd worden of het gebruik van deze producten geen schadelijke gevolgen heeft.

De verpakking van de maïs en sojabonen, of van producten waarin deze zijn verwerkt, moet van labels worden voorzien waarop duidelijk is aangegeven dat het om genetisch gemodificeerde producten gaat. Per product is iedere zeven jaar opnieuw een vergunning voor verkoop in de EU noodzakelijk. Met het voorstel komt een einde aan een maanden slepend verschil van mening binnen de Commissie. Het is nu aan de Raad van ministers om een besluit te nemen. Amerikaanse diplomaten verwelkomden het voorstel van de Commissie gisteren als een goede oplossing. De Verenigde Staten hebben als belangrijkste producent van genetisch gemodificeerde maïs en sojabonen groot belang bij export naar de EU.

Binnen de Europese Commissie bestond lang een meningsverschil over het labellen van de genetisch gemodificeerde producten, waarvoor commissaris voor milieuzaken Bjerregaard pleitte. Sommige commissarissen vreesden dat labels waarop nadrukkelijk is aangegeven dat genetisch gemodificeerde producten zijn verwerkt, consumenten zouden kunnen afschrikken.

De Europese Commissie zei gisteren te verwachten dat haar voorstellen 'met open armen zullen worden aanvaard'. In het recente verleden hebben zowel EU-lidstaten als milieu-activisten en de biotech-industrie druk uitgeoefend om tot duidelijker procedures te komen. Bestaande EU-regels voorzien niet in een automatische heroverweging van vergunningen, al bieden ze wel de mogelijkheid om producten uit de circulatie te nemen als ze gezondheidsrisico's opleveren.

De nieuwe regels voorzien dus in verplichte controle van gelicentieerde producten. Die moeten van geval tot geval worden gecontroleerd in samenwerking met nationale autoriteiten om te garanderen dat die producten geen schade berokkenen aan de openbare gezondheid of het milieu.