Europa

Eurocommissaris Van Miert wordt geciteerd inzake de eventuele benoeming van Duisenberg. “Nederland moet zich minder betweterig en krenterig opstellen, anders komt de benoeming van de heer Duisenberg in gevaar” (NRC Handelsblad 17 november).

Moet een Eurocommissaris zich zó uitdrukken? In de eerste plaats: wat heeft hij daar mee te maken? De benoeming wordt gedaan door de staatshoofden. Geeft zijn uitspraak niet de indruk van chantage? Moet Nederland zijn gerechtvaardigde kritiek opgeven om die benoeming te kopen? Juist deze week heeft het Rekenhof van de EC het licht laten schijnen op de meer dan trieste janboel in Brussel. Er wordt met geld gesmeten, de corruptie en het zichzelf bevoordelen vieren hoogtij.

Nederland plus nog enkele staten moeten hetzelfde doen als de Verenigde Staten met de VN gedaan hebben. Niet betalen, eerst orde op zaken stellen en een stel ondeskundige commissarissen aan de dijk zetten zonder gouden handdruk. Tot slot: is Van Miert vergeten dat er enkele jaren geleden een Franse bankpresident van de Europese Bank voor Oost-Europa wegens wanbeheer is ontslagen?

Ik hoop dat Nederland zich waardig blijft tonen. Als minister Zalm meent dat Nederland te veel betaalt aan het Europese circus dan heeft hij het recht en de plicht dit te zeggen. En als Van Miert werkelijk meent wat hij zegt: dat Duisenberg de ideale president is voor de Europese Centrale Bank, dan moet ook hij zich daarom eerlijk inzetten als hij meent dat zijn visie enige waarde heeft. Maar Nederland hoeft die benoeming niet af te kopen.

    • D. van Gucht