Einde varkenspest verwacht in februari

DEN HAAG, 27 NOV. De directeur van het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) in Lelystad, C. Wensing, verwacht dat de varkenspestepidemie begin februari zal zijn uitgewoed. Tot die tijd verwacht hij nog vijf à zes uitbraken. Voorwaarde voor dit scenario is dat alle betrokkenen zich aan de regels houden, aldus de directeur van het wetenschappelijke instituut.

De onderzoekers in Lelystad hebben aan de hand van allerlei onderzoeksmodellen uitgerekend hoe de epidemie zich zal ontwikkelen. Voor hen kwamen de twee uitbraken begin deze week niet onverwacht, meent Wensing. Wel was het een kleine tegenvaller dat de eerste uitbraak van begin deze week van acute aard was. De dieren vertoonden zeer duidelijke ziekteverschijnselen. Maar omdat voor dat gebied het vervoersverbod nog van kracht was, was de kans op verspreiding van het virus nihil.

Verder wijst Wensing erop dat er altijd tegenvallers kunnen zijn, ook als gevolg van menselijk handelen. “Elk systeem is zo zwak als de zwakste schakel.” Hij doelt daarmee ook op het risico van zogeheten 'carrier sows', zeugen die het pestvirus dragen maar zelf geen ziekteverschijnselen vertonen en dus niet worden geruimd. De biggen die ze voortbrengen kunnen de gevreesde ziekte wel hebben. “Aangezien het fokverbod een aantal keren is overtreden, vormen die zeugen een onbekende risicofactor”, meent Wensing. Het ministerie van Landbouw heeft meegedeeld dat het fokverbod tot en met dinsdag tien keer is overtreden. (ANP)