De Boer langer bij tennisbond

HILVERSUM, 27 NOV. Ruurd de Boer blijft nog één jaar voorzitter van de Nederlandse tennisbond (KNLTB). Het bondsbestuur van 28 leden is unaniem akkoord met de reglementswijziging die noodzakelijk is om de termijn van De Boer met een jaar te verlengen. De Boer is de enige van de vier leden van het dagelijks bestuur die op de algemene ledenvergadering van 6 december voor een jaar herkozen kan worden. De overige drie zijn niet herkiesbaar.