D66 wil bezuinigen op defensie en Europa

DEN HAAG, 27 NOV. D66 wil in de volgende kabinetsperiode 8,6 miljard gulden bezuinigen op onder meer defensie en afdrachten aan de Europese Unie (EU). Met de opbrengst hoopt de partij voor ongeveer 6 miljard gulden de lasten te verlichten en te investeren in zorg, onderwijs en openbaar vervoer.

Dit heeft de partij vanmiddag bekendgemaakt bij de financiële verantwoording voor het concept-verkiezingsprogramma, dat al eerder is gepresenteerd. Lijsttrekker Borst vanmiddag: “Ons programma combineert een hoog ambitieniveau met een verantwoorde dekking.” In totaal trekt D66 nu 17,6 miljard gulden uit voor de reductie van het overheidstekort, lastenverlichting en nieuw beleid.

Voor de reductie van het overheidstekort trekt D66 evenveel uit als CDA en VVD (5,5 miljard), maar meer dan de PvdA (1,4 miljard). Borst kritiseerde de PvdA over de tekortreductie: “Als ik dat zie krijg ik medelijden met Wim Kok; zuinige lijsttrekker van een royale partij.” De omvang van de gewenste lastenverlichting ligt dicht bij die van de VVD (6,5 miljard) en ruim boven die van de PvdA (2 miljard), terwijl het CDA geen lastenverlichting wil.

De extra uitgaven gaan van D66 vooral op aan onderwijs (1,7 miljard), investeringen in wegen en vooral rails (1,7 miljard) en zorg (1,8 miljard). Borst verweet de andere partijen in de zorg “met de ene hand te nemen wat met de andere hand is gegeven.” Het ontbreken van de financiële paragraaf kwam D66 op veel kritiek van de andere partijen te staan.

Het bedrag dat D66 wil bezuinigen ligt hoger dan dat van de PvdA (5,5 miljard) en het CDA (7,35 miljard), maar aanmerkelijk lager dan dat van de VVD (12,65 miljard). Borst heeft eerder in een interview verklaard te verwachten dat een ombuigingspakket van de omvang van de VVD nodig zou zijn om alle wensen van haar partij te realiseren. D66 boekt daarnaast 2 miljard gulden in van wat genoemd wordt 'onderuitputting': lagere uitgaven dan begroot, de 'meevallers'.

D66 hoopt behalve bij defensie (1 miljard) en de EU (800 mln) vooral geld te besparen door meer doelmatigheid. Zo moet een doelmatiger uitvoering van de sociale zekerheid 1,8 miljard gulden opbrengen, bezuinigingen op onder meer wachtgelden hetzelfde bedrag en marktwerking bij onder meer openbaar vervoer 1,2 mld.