Alcohol en Verkeer

Over de Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) is een artikel geplaatst met als titel 'Dubbel gestraft met een verplichte alcoholcursus' (3 november). De EMA bestaat uit een cursus van drie dagen en een individueel eindgesprek en kan worden opgelegd door het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR).

Het verschijnen van een artikel over dit onderwerp is op zich een goede zaak. Veel mensen zijn immers niet op de hoogte van het bestaan van deze administratief-rechtelijke maatregel. Helaas is er een onjuistheid in het betreffende artikel opgenomen. Er wordt ten onrechte gesuggereerd dat een cursusleider tijdens het eindgesprek bepaalt of de cursisten hun rijbewijs mogen behouden. Deze bevoegdheid ligt niet bij de cursusleider maar bij het CBR. Natuurlijk willen wij de cursus zo goed mogelijk laten verlopen. Als er wordt getwijfeld aan iemands inzet en betrokkenheid zullen wij diegene al voor het eindgesprek hierop aanspreken. Als dit geen resultaat heeft, wordt dit gemeld aan het CBR. Zij beslissen vervolgens wat er gedaan wordt. Het is dus absoluut niet zo dat de cursist is overgeleverd 'aan de willekeur van de cursusleider'.

    • Cursusleiders Ema