Adviesraad kritiseert Ritzen over opleidingen

ROTTERDAM, 27 NOV. Minister Ritzen (Onderwijs) wil te veel hogeschoolopleidingen verkorten voor studenten die al een verwante MBO-opleiding hebben gevolgd. Daarnaast zullen zijn plannen om studenten 'relevant' werk te laten verrichten naast hun universitaire studie ten koste gaan van hun academische vorming.

Dit schrijft de Onderwijsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de bewindslieden voor onderwijs, in een advies aan minister Ritzen. Volgens de Raad kunnen “belangrijke maatregelen die Ritzen aankondigt in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan '98 (HOOP) negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs.”

Het voorgestelde bekostigingsmodel voor de universiteiten stuit ook op kritiek van de Raad. Omdat universiteiten in de toekomst geld moeten krijgen op grond van hun onderwijsresultaten (aantal diploma's), vreest de Raad “dat ze het niet zo nauw zullen nemen met de kwaliteit van de diploma's.” Bovendien zouden studenten daardoor het advies kunnen krijgen om alleen een opleiding te volgen, waarbij ze een 'hoge slaagkans' hebben, schrijft de Raad.

De Raad maakt ook bezwaar tegen de overheveling van jaarlijks vijfhonderd miljoen gulden onderzoeksgeld van de universiteiten naar het onafhankelijke onderzoeksinstituut NWO, die Ritzen wil omdat er dan meer 'maatschappelijk relevant' onderzoek zal worden verricht. “Het zou een ingrijpende inbreuk zijn op de nagestreefde vergroting van de autonomie van de universiteiten”, aldus de Raad.

De Raad meent dat de lijst met HBO-opleidingen die volgens Ritzen in drie jaar haalbaar zijn voor een MBO-afgestudeerde, “niet onderwijskundig gemotiveerd” is. Ze is “aanmerkelijk” langer dan ze zou moeten zijn. Ook hier waarschuwt de Raad voor de kwaliteit van de opleidingen. Ze beveelt “goede monitoring en evaluatie aan om toe te zien dat de kwaliteit en het niveau van de HBO-opleiding gewaarborgd blijven.”