Aangifte seksueel misbruik 'gestuurd'

Een heel dorp viel ten prooi aan tweedracht toen ouders aangifte deden van seksueel misbruik van hun kinderen door hun leerkrachten. Na een uitgebreid justitieel onderzoek blijkt er niets verschrikkelijks te zijn gebeurd. Hoe nu verder?

EMMER-ERFSCHEIDENVEEN, 27 NOV. Buiten aan basisschool De Dreef in Emmer-Erfscheidenveen hangen vlaggetjes en ook de lokalen zijn versierd door opgeluchte ouders. Een diepgaand onderzoek van justitie en politie heeft de leerkrachten van elke blaam gezuiverd. Zij hebben zich op geen enkele wijze schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van leerlingen. “Er heerst een feeststemming”, zegt voorzitter J. Kuilman van de ouderraad van De Dreef. “Wat veel ouders verwachtten, is nu ondubbelzinnig uitgesproken. De leerkrachten zijn onschuldig.” De vlaggetjes buiten had hij afgeraden. “Ik vind ze een beetje provocerend, maar het is een blijk van opluchting.”

Op 8 oktober van dit jaar deden acht ouderparen aangifte van ontucht. Na wekenlange, intensieve gesprekken met hun kinderen, die de namen van enkele leerkrachten hadden genoemd, waren zij daartoe overgegaan. Justitie in Assen nam de aangiften serieus.

Dit voorjaar bleek dat zeven oudere leerlingen ontuchtige handelingen hadden gepleegd met jongere schoolgenootjes. Omdat de daders jonger dan twaalf jaar waren, werden ze niet vervolgd. Ze kwamen er vanaf met een reprimande en een opstel waarin ze hun wandaden moesten opschrijven.

De aangiften van de ouders behelsden forse beschuldigingen waardoor de emoties in het kleine Drentse veendorp hoog oplaaiden. Het merendeel van de ouders schaarde zich pal achter het schoolteam en geloofde in de onschuld van de leerkrachten. Tweespalt in de gemeenschap was het gevolg. Dorpelingen meden de plaatselijke supermarkt om elkaar er niet te treffen. De acht ouderparen haalden hun kinderen van De Dreef. Bij een gezin waar zowel een slachtoffertje als een dadertje wonen, werd een steen door de ruit gegooid. De politie hield rekening met een escalatie van de tweedracht en was volgens een woordvoerder alert.

Een ouder die aangifte deed, sprak van “Dutroux-achtige praktijken”. Er zou een kelder zijn waar kinderen, die vooraf pillen kregen toegediend, door onderwijzers werden misbruikt. In de kamer van directeur Haikens zou een camera hangen die de ontucht registreerde. Achter een dichtgemetselde deur zou zich een ruimte bevinden waar kinderen werden misbruikt en op schoolcomputers zouden hun naaktfoto's staan. Ook zouden stoffelijke resten begraven liggen bij de school. Alle aangiften werden diepgaand onderzocht, gezien de ernst ervan en het eerdere misbruik op school.

Uit het afgeronde onderzoek, waar 32 politiemensen en rechercheurs bij betrokken waren, blijkt nu dat de aangiften iedere grond missen. De verklaringen van de kinderen zijn niet spontaan afgelegd, aldus justitie. Ze blijken inconsistent en tegenstrijdig. “Ze blijken nadrukkelijk te zijn gestuurd door de ouders, mogelijk onbewust.”

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen camera in de directeurskamer hing, dat de school geen kelder heeft, dat er geen stoffelijke resten liggen, en de geheime deur die toegang zou geven tot een geheime ruimte, is al vijftien jaar geleden dichtgemetseld.

Burgemeester P. van der Velden van Emmen heeft het Instituut voor Psychotrauma ingehuurd om zowel de ouders als het schoolteam te begeleiden. Hij heeft gisteren “indringend en heftig” gesproken met de ouders die aangifte deden. De reacties varieerden van opluchting dat hun kinderen niets was overkomen tot verontwaardiging dat geen geloof is gehecht aan de aangiften. De burgemeester onderstreept dat de “emoties nu gehanteerd en ingekaderd moeten worden”. “Beide groepen willen we gerichte aandacht geven. Het onderwijsteam heeft bewonderenswaardig gefunctioneerd, maar is ook geschokt door de aantijgingen. De ouders hebben gemengde gevoelens.”

Van der Velden hoopt dat de rust in het dorp weerkeert. “De tijd kan veel helen.”

    • Karin de Mik