WHO eist na affaire Vos: Garanties voor grondstoffen medicijnen

DEN HAAG, 26 NOV. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) in Genève, een onderdeel van de Verenigde Naties, wil waarborgen voor de kwaliteit van grondstoffen voor geneesmiddelen die in ontwikkelingslanden worden gemaakt.

Een groep experts gaat zich buigen over een systeem van kwaliteitsgaranties. De WHO gaat daarmee in op een eerder verzoek van de Nederlandse minister Borst (Volksgezondheid).

Het team van deskundigen zal zich eerst buigen over de vraag waarom problemen met medicinale grondstoffen zich vooral lijken voor te doen in ontwikkelingslanden. “Omdat het deze landen soms ontbreekt aan adequate controlemogelijkheden, zou vooral de kwaliteitsborging van grondstoffen aldaar beter in de gaten moeten worden gehouden,” meent Borst.

Directe aanleiding tot het verzoek van mevrouw Borst aan de WHO vormt het glycerineschandaal dat in de zomer van 1996 aan het licht werd gebracht. In Haïti bleken zeker 62 kinderen - mogelijk zelfs 78 - te zijn overleden aan niervergiftiging, die een gevolg was van het gebruik van onzuivere glycerine. De glycerine was verwerkt in een medicinale hoestdrank van het plaatselijke farmaceutische bedrijf Pharval.

Tegen de leverancier van die glycerine, Vos BV in Alphen aan den Rijn loopt inmiddels strafrechtelijk onderzoek en een civiele procedure, die namens de gedupeerden in Haïti is aangespannen door de Nederlandse advocaat mr. E. van der Wolf. Deze zomer bleek het bedrijf onderhandelingen te weigeren over een schadevergoeding voor de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers als gevolg van de ondeugdelijke glycerine die Vos in 1995 aan Haïti leverde. Vos BV is onderdeel van Helm AG in Hamburg, één van de grootste chemische en farmaceutische handelsfirma's in Europa. Eerder deze zomer maakte het Openbaar Ministerie bekend de handelwijze van het dochterbedrijf Vos strafrechtelijk te onderzoeken. Het bedrijf wordt daarbij verdacht van dood door schuld.

Vos wist indertijd dat de glycerine die ze doorverkocht ondeugdelijk was. Uit onderzoek van deze krant bleek dat de Alphense handelsonderneming vóór de levering een monster van de bewuste partij liet onderzoeken door SGS Laboratory Services in Dordrecht. Het testresultaat wees uit dat de uit China afkomstige medische grondstof niet de vereiste zuiverheid had. Desondanks werd de glycerine door Vos met een farmaceutische kwalificatie doorverkocht. Het farmaceutisch bedrijf Pharval in Haïti verwerkte de glycerine uiteindelijk in een koortswerende paracetamolsiroop, hetgeen de kinderen fataal werd.

Tijdens de onderzoeken van de Amerikaanse Food and Drugs Administration en de Nederlandse Inspectie van de Volksgezondheid verklaarde de directie van Vos dat zij de glycerine niet in een laboratorium had laten testen en daarom niet had geweten dat de partij onzuiver was. Pharval is inmiddels op last van de lokale overheid gesloten. Van der Wolf, die voor de nabestaanden optreedt eist voor Pharval een schadevergoeding van 5 miljoen dollar.