Vroegere lesgeldplicht onzeker

DEN HAAG, 26 NOV. Minister Ritzen (Onderwijs) wil nog deze week met de ministerraad praten over zijn wetsvoorstel om de lesgeldplicht te vervroegen. Een meerderheid van de Tweede Kamer keert zich tegen zijn voornemen de wet komend schooljaar te laten ingaan. Daardoor ontstaat een begrotingsprobleem, want Ritzen wilde met zijn plan 67 miljoen gulden bezuinigen.

De liberalen schaarden zich als enige regeringspartij achter de plannen. Nu nog betalen ouders schoolgeld vanaf het eerste schooljaar na de zestiende verjaardag van hun kind. In de plannen moeten ouders lesgeld betalen vanaf het eerste kwartaal na de zestiende verjaardag van hun zoon of dochter.

CDA en D66 zijn tegen het wetsvoorstel, omdat leerplichtige jongeren kostenloos naar school moeten kunnen, ook als ze halverwege het jaar zestien worden. De PvdA bepleit uitstel. (ANP)