Veiling vergunning mobiele telefonie

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is vandaag met de procedure voor de veiling van twee nieuwe vergunningen voor mobiele telefonie begonnen.

Dit kan omdat de eerste Kamer gisteren akkoord is gegaan met de wet voor het veilen van mobiele telefoonfrequenties. Jorritsma heeft de telecomwet moeten aanpassen doordat de Commissie Libertel in het gelijk stelde na een klacht over de zoegnoemde naheffing die daarin was opgenomen. Volgens CDA en PvdA was het daarom beter geweest de nieuwe frequenties aan de hand van een vergelijkende toets aan de nieuwe aanbieders beschikbaar te stellen zoals ook met Libertel is gebeurd. Jorritsma voelt hier niets voor.

Volgens de Europese richtlijn moeten de DCS-1800 frequenties voor 1 januari worden uitgegeven. Die datum wordt niet gehaald. Het ministerie verwacht dat de veiling eind januari of begin februari zal plaatshebben. De gegadigden voor de mobiele frequenties kunnen zich tot 7 januari melden. Als er niet meer dan twee gegadigden zijn is een veiling niet nodig en worden de vergunningen zo uitgegeven.