Meer aanvragen voor huursubsidie

DEN HAAG, 26 NOV. Het aantal aanvragen voor huursubsidie is het afgelopen jaar met zo'n 100.000 gestegen. Deze stijging zal de overheid dit en volgend jaar in totaal tussen de 160 en 200 miljoen gulden kosten. Jaarlijks wordt 2,6 miljard gulden aan huursubsidie uitgekeerd.

Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) zal bij minister Zalm (Financiën) aankloppen voor de kosten wegens het toegenomen aantal aanvragen. Volgens de staatssecretaris is het vanzelfsprekend dat de extra uitgaven niet ten koste gaan van zijn begroting. Tommel kreeg van het kabinet de opdracht het aantal huurders terug te dringen dat ten onrechte geen gebruik maakt van de regeling. Nu die aanpak succesvol blijkt, draagt het hele kabinet de verantwoordelijkheid voor de kosten daarvan, aldus Tommel.

De stijging van het aantal aanvragen heeft verschillende oorzaken. Om te beginnen is de 'sluitingsdatum' waarop huurders een aanvraag konden indienen dit jaar verschoven van 1 oktober naar 1 december.

De afgelopen twee maanden is bovendien intensief campagne gevoerd om het niet-gebruik van huursubsidie terug te dringen. Aanleiding daarvoor was de grote aandacht dat een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau kreeg. Uit dat onderzoek bleek dat eenderde van de huurders die wel recht hebben op huursubsidie, daar geen gebruik van maken.

Een tweede verklaring voor het hogere aantal aanvragen is volgens Tommel de verbetering en vereenvoudiging van de wet. Als gevolg daarvan komen meer mensen in aanmerking voor meer huursubsidie.