Lerarentekort groeit op middelbare scholen

AMSTERDAM, 26 NOV. Het lerarentekort op Amsterdamse middelbare scholen is afgelopen jaar met 15 procent toegenomen. In de periode van september-oktober vorig jaar kon het arbeidsbureau voor 17 van de 144 vacatures geen kandidaat vinden, dit jaar gold dat over dezelfde periode voor 40 van de 148 vacatures.

Dit blijkt uit cijfers van het Punt Personeelsvoorziening Onderwijs (PPO), een onderdeel van het arbeidsbureau. Een woordvoerder van het PPO noemt het toegenomen lerarentekort “een opvallende stijging”.

Voor vakken als economie, Duits en techniek waren al moeilijk leraren te vinden, nu geldt dat ook Frans, tekenen en handvaardigheid. Het PPO spreekt over een 'verloren generatie'. “In het verleden werden voor deze vakken veel mensen opgeleid, maar omdat er op een gegeven moment geen vraag meer naar was, hebben ze buiten het onderwijs een baan gevonden.”

Het Amsterdamse arbeidsbureau heeft de vacatures in heel Noord-Holland uitgezet. Werkloze docenten die overnachting in Amsterdam kunnen regelen, kunnen meteen aan de slag. Voor het basisonderwijs is in de cao-regeling een pension-vergoeding opgenomen. Leraren die ver van huis een baan kunnen vinden, krijgen voor maximaal een jaar een vergoeding voor overnachtingskosten.

Volgens het PPO staan de Amsterdamse cijfers voor een landelijke trend. Het ministerie van Onderwijs start volgend jaar een campagne om studenten te werven voor de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs. Dit jaar voerde zij al met slogans als 'Wie heeft Witteman leren luisteren?' campagne voor de Pabo, de opleiding voor onderwijzers op de basisschool.