Landbouw koopt voor 50 miljoen mestrechten

DEN HAAG, 26 NOV. Minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) trekt 50 miljoen gulden uit voor de opkoop van mestproductierechten van varkenshouders. De bewindsman wil de regeling vrijdag nog in de Staatscourant gepubliceerd zien. Boeren kunnen zich dan vanaf 1 december inschrijven.

Het ministerie heeft dat gisteren laten weten aan de nieuwe varkensvoorman C. van Gisbergen van de federatie van land- en tuinbouworganisaties, LTO Nederland. LTO en de Productschappen Vee, Vlees en Eieren hebben begin oktober een eigen alternatief gepresenteerd voor de herstructureringsplannen van Van Aartsen.

Van Gisbergen werd maandagavond unaniem gekozen als voorlopige opvolger van de zaterdag opgestapte Wien van den Brink. Van Gisbergen toonde zich vooralsnog tevreden over de voortvarendheid van het ministerie. In het overleg met het ministerie heeft hij gepleit voor een regeling, waarbij zo min mogelijk voorwaarden worden aangegeven. Vandaag komt de vakgroep varkenshouderij van LTO Nederland bijeen om een reactie te formuleren op de voorstellen van het ministerie. Veel ruimte voor inbreng van de sector zelf is er echter niet, zo schatte Van Gisbergen na afloop van het overleg.

Voor deze eerste opkoopregeling komen alleen varkenshouders in aanmerking die onder het zogenoemde herbevolkingsbesluit vallen. Dit zijn boeren in die Noordbrabantse gebieden, waar nu nog maatregelen in verband met de varkenspest gelden. Deze bedrijven staan nu voor de keus of ze hun bedrijf weer zullen opstarten of definitief stoppen met varkenshouderij.