Kort geding om garantie van banen chauffeurs

ROTTERDAM, 26 NOV. De Vervoersbonden van FNV en CNV eisen in een kort geding tegen minister Jorritsma (Verkeer) dat zij stopt met aanbestedingen in het openbaar vervoer, zolang het behoud van werkgelegenheid daarin niet is opgenomen.

Het kort geding is gepland op donderdag 4 december, maar volgens de Haagse rechtbank is de kans groot dat het op dringend verzoek van de bonden eerder dient.

De commissie-Laan heeft eerder geadviseerd het behoud van werkgelegenheid op te nemen in de bestekken voor de aanbestedingen bij de verkoop van openbaar-vervoerbedrijven.

Het geding is volgens de bonden “de laatste kans om landelijke acties in het stads- en streekvervoer te voorkomen”. De bonden zijn van oordeel dat de minister zich niet houdt aan afspraken die twee jaar geleden zijn gemaakt. Die afspraken, geadviseerd door de commissie-Laan, houden in dat de werkgelegenheid bij busmaatschappijen niet in gevaar zou komen wanneer zij hun monopolie in het streekvervoer kwijtraken. Bestuurder D. Ketting van de Vervoersbond FNV: “Jorritsma beloofde dat bij aanbesteding, waar ze nu toe over wil gaan, het personeel meegaat naar de nieuwe onderneming. Nu bindt ze in.”

Maandag gingen 1.200 chauffeurs van de streekbusmaatschappijen VEONN en GADO in Groningen, Friesland en Drenthe vijf uur in staking. Ze stelden minister Jorritsma en de provinciebesturen van Groningen en Drenthe een ultimatum dat vanmiddag afliep. Zij dreigden met acties, maar wachten nu de afloop van het geding af.