Fiscus strenger bij huurwaardeforfaitDoor een onzer redacteuren

DEN HAAG, 26 NOV. De Belastingdienst gaat volgend jaar in opdracht van staatssecretaris Vermeend (Financiën) particulieren strenger controleren op de post inkomsten uit het eigen huis, het zogenoemde huurwaardeforfait. De scherpere controle past in het beleid van Financiën om jaarlijks enkele extra aandachtspunten vast te stellen bij de belastingaangifte.

De controle richt zich vooral op de vraag of de opgegeven waarde van het huis overeenkomt met de waarde van de woning zoals vastgelegd bij de gemeentelijke hertaxatie. Tevens wordt gekeken of een verhoging van de hypotheek gebruikt wordt om het huis te financieren.

Naast de strengere controle op het huurwaardeforfait staan voor volgend jaar in het bedrijfsleven de zitmeubelenbranche en de farmaceutische branche op de rol voor extra aandacht. Uit vooronderzoek moet blijken of een gerichte actie bij deze branches zinvol is. Vermeend stelt ieder jaar een aantal aandachtspunten vast bij de controle-actie van de Belastingdienst. Dit jaar heeft de dienst zich bij particulieren vooral gericht op de post beroepskosten. In het bedrijfsleven werd de onkostenvergoeding in de uitzendbranche in de gaten gehouden.