Edunet

“Moeizaam begin met netwerk voor alle scholen”, kopte NRC Handelsblad op 20 november. In het artikel wordt Edunet onder de loep genomen, een onderdeel van de plannen om informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs te integreren. Edunet is een landelijk elektronisch en educatief netwerk waarop naast scholen bijvoorbeeld ook musea, bibliotheken en culturele instellingen zullen worden aangesloten.

Via het netwerk kunnen ook radio- en televisiesignalen worden ontvangen. Die kunnen met multimedia-computers worden gebruikt in het elektronisch lesmateriaal. In het artikel laat NRC Handelsblad de oren wel erg hangen naar exploitanten van Internet die zich niet in de aanbieding hebben gedaan om hun Internetdiensten aan het onderwijs te verlenen. Die willen namelijk dat leerlingen en leraren rechtstreeks op Internet gaan. Edunet is volgens hen “een besloten, centraal geredigeerd computernetwerk”.

Misverstand - het Edunet biedt toegang tot het bestaande Internet. Maar waarschijnlijk zullen niet alle scholen en ouders het waarderen dat hun leerlingen en kinderen daar vrijuit kunnen grasduinen. Daarom kunnen scholen ervoor kiezen binnen het eigen netwerk te blijven dat dan als een soort intranet functioneert. Dat intranet kent een centrale redactiefunctie. Niet bedoeld om te censureren, maar om te helpen bij het zoeken naar informatie. De mogelijkheid om buiten dat netwerk te treden is volop aanwezig.

Uiteindelijk beslissen de scholen zelf op welke manier ze gebruik maken van Edunet. Bij die keuze tellen zowel de inhoud als de kosten van Internet. Daarnaast spelen leraren een begeleidende rol wanneer leerlingen zich op het Edunet begeven. Er is bewust voor gekozen om niet te werken met blauwdrukken van bovenaf. Ook niet als het gaat om hardware, software, nascholing van leraren en het organiseren van het vernieuwingsproces. Informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs is niet alleen Edunet, maar ook die elementen. Het gaat om een integrale aanpak.

    • J.P.H. Boom
    • Dir. Procesmanagement Ict in het Onderwijs