Dagelijks bestuur van tennisbond treedt af

HILVERSUM, 26 NOV. Na drie bestuursleden van het dagelijks bestuur van de Koninklijke Nederlandse Tennisbond (KNLTB) heeft ook de voorzitter toptennis, F. Otten, zijn vertrek aangekondigd. Eerder deze maand werd bekend dat vice-voorzitter De Kruif, secretaris Van Eijndhoven en penningmeester Nieweg hun werkzaamheden in december beëindigen.

Oorzaak van het aftreden is een verschil van inzicht tussen het Bondsbestuur en het Dagelijks bestuur over het functioneren van het professionele apparaat van de tennisbond.

Voorzitter R. de Boer stelt na negen jaar eveneens zijn functie ter beschikking, maar dat is een formaliteit. Het bondsbestuur heeft hem gevraagd nog een jaar door te gaan, om de nog te vinden opvolger in te werken. De Boer is daarmee akkoord gegaan. Het probleem is in zijn geval dat voor verlenging met een jaar een reglementswijziging noodzakelijk is. Tijdens de algemene ledenvergadering op 6 december moet daarover gestemd worden. Een aantal districten voelt niets voor een verlenging van het voorzitterschap van De Boer.