Bio-, chemische en nucleaire wapens; VS: grote dreiging massavernietiging

WASHINGTON, 26 NOV. Meer dan 25 landen hebben nucleaire, biologische en chemische wapens ontwikkeld of zijn daarmee bezig, en de dreiging die daarvan uitgaat is “noch vergezocht noch ververwijderd”.

Dat zei gisteren de Amerikaanse minister van Defensie, William Cohen, bij de publicatie van een rapport van zijn departement over dergelijke massa-vernietigingswapens.

In het Pentagonrapport staan Irak, Iran, Libië en Syrië centraal. Deze staten proberen “op agressieve wijze” aan NBC-wapens en een groter rakettenarsenaal te komen. Zij vormen “de meest dringende bedreigingen” voor de internationale stabiliteit.

Cohen merkte op dat de media zich de afgelopen weken hebben geconcentreerd op de inspanning van de VN om de Iraakse massavernietigingswapens te ontmantelen, maar onderstreepte dat het probleem veel breder is. Hij zei dat het zelfs de Amerikanen in eigen land kan raken: “De frontlinies liggen niet langer aan de andere kant van de zee. Ze kunnen in elke Amerikaanse stad komen te liggen.” Hij onderstreepte hij dat niet alleen staten maar ook criminele organisaties en religieuze sekten - zoals in de metro van Tokio - in staat zijn deze wapens te gebruiken.

Wat Irak betreft wees Cohen op een grafiek in het rapport die suggereerde dat in Iraakse laboratoria volgens experts van de VN al tussen 20 en 200 ton van het dodelijke VX-zenuwgas is ontwikkeld. “Een druppel op uw vinger verzekert binnen een paar seconden de dood”, zei hij. “De VN geloven dat Saddam mogelijk 200 ton VX hebben geproduceerd. Dat is in theorie natuurlijk voldoende om iedere man, vrouw en kind op het aardoppervlak te doden.”

Functionarissen van UNSCOM, de VN-commissie die toeziet op de ontmanteling van de Iraakse massavernietigingswapens, bevestigden later dat Irak de ingrediënten heeft om 200 ton VX te produceren. Maar de zegslieden zeiden niet over bewijzen te beschikken dat Irak dat inderdaad heeft gedaan. Irak zelf ontkende vandaag eveneens “ook maar een gram zenuwgas te bezetten”, en beschuldigde Cohen ervan een “hysterische campagne” tegen Irak te voeren.

Het Pentagon weigerde alle 25 in het rapport behandelde landen te noemen. Op een vraag of Israel erin voorkomt, antwoordde Cohen dat het alleen landen betreft die een bedreiging voor de VS kunnen vormen. Wijd en zijd wordt verondersteld dat Israel kernwapens bezit.

Irak heeft vandaag voor het eerst sinds de UNSCOM-inspecteurs vorige week na afloop van de crisis met de VN in het land terugkeerden, kritiek op hun functioneren uitgeoefend. Bagdad waarschuwde dat het niet meer volledig met hen kon samenwerken tenzij zij hun werkwijze wijzigen. UNSCOM-chef Richard Butler werd in een officiële krant als “dolle hond” aangeduid. (Reuters, AFP)