WAO

In NRC Handelsblad van 13 november wordt gemeld dat volgens staatssecretaris De Grave van SZW psychische stoornissen de vrouw “in de WAO drijven” en dat de toename van het aantal vrouwen in de WAO veroorzaakt wordt doordat meer vrouwen met psychische stoornissen in de WAO komen. Dit bericht suggereert dat de absolute toename van het aantal vrouwen in de WAO te maken heeft met de toename van de afkeuring om psychische redenen. Dit komt niet overeen met de werkelijkheid.

Niet bekend

    • Ned. Instituut voor de Arbeid-Tno
    • Saskia Andriessen