Vice-admiraal L. Kroon

Vice-admiraal L. Kroon (54), bevelhebber der zeestrijdkrachten, is benoemd tot chef defensiestaf. Hij volgt H.G.B. van den Breemen (56) op, die volgend jaar met functioneel leeftijdsontslag gaat. De benoeming gaat juni volgend jaar in. Kroon begon zijn carrière bij de mijnendienst.

Later voerde hij het bevel over onder andere Hr. Ms. Jaguar en Hr. Ms. Callenburgh, was hij commandant van het Eskader, commandant der zeemacht, en admiraal Benelux. Vice-admiraal C. van Duyvendijk (51) volgt Kroon op als bevelhebber der zeestrijdkrachten. Generaal-majoor der cavalerie A.J.G.M. Blomjous (53) wordt hoofd van de permanente militaire vertegenwoordiging van Nederland bij het militaire comité van de NAVO in Brussel. De benoeming gaat in op 1 mei 1998. Blomjous volgt luitenant-generaal van de Koninklijke Luchtmacht H.W.M. Satter (56) op, die met functioneel leeftijdsontslag gaat. Blomjous is nu plaatsvervangend bevelhebber van de landstrijdkrachten.