Uitgeversfusie leidt tot tal van klachten

Een aantal advocaten en fiscalisten heeft bij de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken bezwaar aangetekend tegen de fusie van Wolters Kluwer en Reed Elsevier.

Zij vrezen dat die fusie de concurrentie op de markt voor juridische en fiscale uitgaven helemaal zal verdringen.

De Commissie Uitgeverscontacten, waarin professionele gebruikers van juridische en fiscale uitgaven zich verenigd hebben, verwacht dat meer leden van de commissie zich met klachten tot de kartelautoriteiten zullen wenden. Door de fusie ontstaat volgens de commissie een buitengewoon ongewenste situatie. Daar worden de gebruikers het slachtoffer van, onder andere door prijsopdrijving.

De vrees bestaat dat door de machtsconcentratie de monopolist het spel op de markt van juridische, fiscale en bedrijfswetenschappelijke literatuur zal dicteren. Voor andere uitgeverijen zal naast de nieuwe gigant vrijwel geen ruimte meer zijn. De Commissie Uitgeverscontacten is ontstaan uit onvrede over de wijze waarop Kluwer omgaat met zijn monopolie op het uitgeven van wetsteksten.