Securitel-verweer niet in strafzaken

DEN HAAG, 25 NOV. Rijders onder invloed kunnen zich niet beroepen op het roemruchte Securitel-arrest van het Europese Hof van Justitie. Dat heeft de Hoge Raad vanmiddag in een arrest bevestigd. De veroordeling van een man wegens verboden wapenbezit bleef eveneens overeind.

Met het arrest van de Hoge Raad is nu op het hoogste juridische niveau bepaald dat in strafzaken een zogenoemd Securitel-verweer weinig helpt.

In het Securitel-arrest bepaalde het Europese Hof van Justitie, het hoogste rechtscollege in de Europese Unie, dat nationale technische voorschriften die niet bij de Europese Commissie in Brussel zijn aangemeld, niet kunnen worden toegepast.

Het arrest dateert al van 30 april 1996, maar zorgde afgelopen voorjaar voor ophef in Nederland toen bleek dat van bijna vierhonderd Nederlandse regels en wetten die technische voorschriften niet waren aangemeld. Over de geldigheid van die regels en wetten ontstond daarmee onduidelijk.

De Hoge Raad heeft nu beslist dat rijders onder invloed er geen baat bij hebben dat Nederland ten onrechte de wettelijke regels inzake verkeers-alcoholonderzoeken niet in Brussel heeft aangemeld.

Het Gerechtshof in Leeuwarden had in september vorig jaar een automobilist die een ademtest had geweigerd, veroordeeld tot een boete van duizend gulden. De automoblist stelde dat de regels inzake alcoholonderzoek niet geldig waren, omdat zij niet zijn waren aangemeld. De Hoge Raad bevestigt echter het oordeel van het Gerechtshof. De strafbaarheid van het niet meewerken aan een alcoholonderzoek vloeit rechtstreeks voort uit de Wegenverkeerswet en niet uit de bedoelde technische voorschriften, stelt de Hoge Raad.

Deze voorschriften richten zich niet tot de verdachte, maar tot de opsporingsambtenaren die de onderzoeksapparatuur moeten gebruiken. Niet de verdachte, maar de politie moet de technische voorschriften naleven. Het feit dat de politie dat niet heeft gedaan, maakt het weigeren van een alcoholonderzoek op zichzelf niet minder strafbaar. De veroordeling van de automobilist door het Gerechtshof blijft daarmee in stand.