Rusland wil samenwerken met Vietnam

HANOI, 25 NOV. Vietnam en zijn voormalige communistische bondgenoot Rusland hebben besloten hun economische en culturele banden opnieuw aan te halen. Beide landen zullen gaan samenwerken bij de winning en verwerking van olie- en gasvoorraden voor de Zuid-Vietnamese kust.

Die resultaten werden gisteren in Hanoi bekend gemaakt, op de tweede dag van het bezoek van de Russische premier Viktor Tsjernomyrdin aan Vietnam. Het is het eerste bezoek van een Russische leider aan Vietnam sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen beide landen aanmerkelijk bekoeld.

Tsjernomyrdin heeft in Hanoi gesproken met zijn Vietnamese ambtgenoot, de afgelopen september aangetreden 'hervormer' Phan Van Khai, met de eveneens in september benoemde president Tran Duc Luong, en met partijleider Do Muoi. Ook bezocht hij Russisch-Vietnamese joint ventures.

Hoewel Rusland en Vietnam vooral op economisch terrein hernieuwde samenwerking zoeken, blijken beide landen het op een gevoelig punt nog steeds diepgaand oneens te zijn: de omvang van de 'oude' schulden die Vietnam heeft tegenover Rusland. Volgens Moskou gaat het om een bedrag van omgerekend ongeveer 17 miljard dollar aan leningen, verstrekt in de tijd dat de Sovjet-Unie nog de belangrijkste beschermheer was van Vietnam. Maar Hanoi wijst op de dramatische waardevermindering die de roebel heeft ondergaan. Volgens woordvoerders is de schuldenkwestie de afgelopen dagen “slechts zijdelings” ter sprake gekomen. (AFP, AP)