ONVEILIG

Circa 44 procent van de Goudse burgers voelt zich geregeld onveilig in de eigen stad, zo blijkt uit het gemeentelijke bevolkingsonderzoek 'Gouda onder de loep'.

De stad zit daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde van 30 procent. In het gisteren verschenen onderzoeksrapport komt ook naar voren dat ruim de helft van de Goudse bevolking, 39.600 van de 72.000 mensen, vorig jaar slachtoffer was van een delict. 26 Procent zegt zelfs verscheidene malen met een delict te maken te hebben gehad, variërend van fietsendiefstal tot berovingen.