Eurotop (2)

Het rapport over het veiligheidsbeleid van het driemanschap Patijn, Nordholt en Vrakking ten tijde van de Eurotop in Amsterdam is vernietigend gebleken. Nu blijkt bovendien dat, na maandenlang traineren en allerlei smoesjes, de toen gearresteerden bij gebrek aan bewijs niet vervolgd worden.

De reactie van Patijn is evenwel te parafraseren als: 'men kan op twee manieren tegen de Eurotop aankijken, vanuit het oogpunt van openbare orde, en vanuit het juridisch oogpunt. Ons doel was handhaving van de openbare orde, en daarin zijn we geslaagd'.

In geen tijden heb ik mij als burger zo geschoffeerd gevoeld als door het bestuurlijk dédain dat hieruit spreekt. Bestuurders die te kennen geven dat ze feitelijk niet geïnteresseerd zijn in de juridische kant van de zaak!

'Hun rechtsstaat is de onze niet', zullen ze net als hun zogenaamde autonome tegenstanders gedacht hebben, toen ze art. 140 (al jaren een onding gebleken) misbruikten om willekeurig mensen op te pakken en vast te houden. Zo 'keurig' als men zegt dat Patijn eruit ziet gedraagt hij zich dus niet. Wie roept hem tot de orde, als de gemeenteraad van Amsterdam het niet doet?

    • Vincent Loth