Bolkestein (2)

Als Nederlands burger met stemrecht voel ik me verraden en ontkend door het minderwaardige optreden van één van onze verkozen politici, de heer Bolkestein. Hij maak een collega-politicus, de heer Tommel (D66), in deze verkiezingsperiode plotseling het onderwerp van een verlate communisten-heksenjacht. Daarmee overschrijdt hij niet alleen de normen van menswaardige collegiale omgangsvormen. Hier wordt een zo onzuiver politiek machtsspel gespeeld, dat het een verkrachting van het vertrouwen in parlementair gedrag betekent.

Tommel wordt als aanleiding gebruikt - en tegelijkertijd verdacht gemaakt en als politicus gediskwalificeerd - onder het voorwendsel dat het hoog tijd is een breed maatschappelijk debat te voeren over de euveldaden van de Nederlandse communisten. Mag zo'n debat over de rug van een collega gaan? Tommel wordt vanwege zijn betrokkenheid in het verleden met de vereniging Nederland-DDR zoveel jaar na dato 'gedemoniseerd'. Ik spreek mij hier overigens niet uit over zijn daden en denkbeelden van destijds, maar het gedrag van Bolkestein vind ik hypocriet en misselijk makend. Hij heeft zichzelf hiermee als politicus gediskwalificeerd. Maar wat zal mijn mening als kiezer ertoe doen als ik van parlementariërs noch politici een duidelijk overeenkomstig signaal krijg? Als iedereen accepteert dat 'het spel' zó gespeeld wordt? Na zo'n mediavertoning gaat de lijn: geen ophef maken, laat maar overwaaien wat mij betreft niet meer op.

    • H.R. Kramers Kraemer