Vermoeden fraude met kinderbijslag

DEN HAAG, 24 NOV. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de kinderbijslag uitvoert, vermoedt dat Turkse gezinnen daarmee frauderen. Uit onderzoek naar enkele tientallen personen blijkt dat voor enkele tonnen kinderbijslag wordt uitgekeerd aan niet bestaande kinderen in Turkije.

Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) heeft vanmorgen afspraken gemaakt met directeur De Vries van de SVB over de aanpak van deze fraude. “Als er ten onrechte kinderbijslag is aangevraagd, is er sprake van valsheid in geschrifte en wordt het Openbaar Ministerie ingeschakeld”, zei een woordvoerster van Sociale Zaken vanmorgen: “Dát er is gefraudeerd staat vast, de vraag is alleen in welke omvang.”

Het gaat om in Nederland verblijvende Turken, die het ten onrechte doen voorkomen dat ze kinderen hebben in Turkije. Een woordvoerder van de SVB benadrukt dat het om een kleinschalig onderzoek gaat, “maar misschien is dit het topje van de ijsberg”. “Er is in ieder geval iets mis, deze signalen baren ons zorgen”, meent de woordvoerder.

Gezien de kleinschaligheid van het onderzoek waarmee enkele tonnen zijn gemoeid, is het volgens de SVB “niet ondenkbaar” dat de mogelijke fraude in heel Turkije in de miljoenen loopt. De uitvoeringsinstantie wil een omvangrijker onderzoek gaan uitvoeren in samenwerking met Turkse autoriteiten. Nederland heeft een verdrag gesloten met Turkije dat voorziet in afspraken over bestrijden van sociale fraude. Het bijbehorende handhavingsprotocol zal binnenkort worden ondertekend. Sociale Zaken zal ook overleggen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en met de Turkse autoriteiten over het intensiever bestrijden van fraude. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over een wetsvoorstel van De Grave om de controle op uitkeringen in het buitenland aan te scherpen.

De SVB gebruikt de gegevens uit de Turkse bestanden om de kinderbijslag uit te betalen. Het gaat daarbij om kinderen van Turken die in Nederland werken, of daar hebben gewerkt. De gebrekkige persoonsadministratie zou volgens de SVB ook een verklaring kunnen zijn voor te veel uitgekeerde kinderbijslag. Zo komt het voor dat bij verhuizingen binnen Turkije mensen in zowel de oude als de nieuwe woonplaats staan ingeschreven. Ook is denkbaar dat ambtenaren van de burgerlijke stand in Turkije tegen betaling meer kinderen inschrijven dan er in werkelijkheid zijn.