Top VVD wil Van Aartsen naar BZ

DEN HAAG, 24 NOV. De top van de VVD ziet minister J.J. van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) als een goede kandidaat voor het ministerschap van Buitenlandse Zaken in een volgend kabinet. In kleine kring is zijn naam al gevallen en voormalig VVD-leider Wiegel spreekt tegenover deze krant openlijk over de kandidatuur van Van Aartsen.

“Hij zou een goeie minister van Buitenlandse Zaken zijn. Hij vindt de internationale contacten interessant, spreekt zijn talen en heeft mooie streepjespakken aan”, zegt Wiegel.

Van Aartsen werkte vanaf begin jaren zeventig bij de VVD als medewerker van de toenmalige fractieleider Wiegel. Later werd hij secretaris-generaal op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Van Aartsen staat op dit moment als minister van Landbouw onder druk wegens zijn ingrijpende plannen om de varkensstapel met een kwart in te krimpen. Ook de landbouwspecialisten van de VVD hebben moeite met deze voornemens. Maar in de top en in de achterban van de partij bestaat waardering voor zijn manier van besturen. Met name het verbreken van de nauwe banden tussen landbouwsector en departement valt goed. Van Aartsen wordt gezien als een minister die het primaat van de politiek in de landbouwsector herstelt. Hij is de eerste liberaal op Landbouw. Sinds 1958 werd het departement onafgebroken geleid door christen-democratische bewindslieden.

Tot voor kort werd aangenomen dat Bolkestein zelf interesse heeft voor de post van Buitenlandse Zaken. Officieel is Bolkestein de kandidaat van de VVD voor het premierschap, maar die situatie doet zich pas voor als de partij na de Tweede-Kamerverkiezingen van volgend jaar mei de grootste partij wordt.