THE ECONOMIST

Het lijkt alsof het nooit wat wordt met Rusland, althans dat denken miljoenen Russen zelf en bij de buitenwacht valt de verzuchting ook te beluisteren. Hervormers komen en gaan met de snelheid van kraanwater, corruptie en armoede zijn net zo gewoon als brood.

Tien jaar na de ineenstorting van het communisme lijkt Rusland terug bij af, een gevoel dat wordt versterkt door het recente ontslag van de markthervormer en minister van Financiën Anatoli Tsjoebais.

Maar volgens The Economist is het voorbarig te stellen dat Rusland nimmer een moderne liberaal-kaptialistische samenleving zal worden. Het blad wijst erop dat de infalitie onder controle is en dat gevoelens van wanhoop over de trage vooruitgang in het land van Paustovski, overdreven zijn. Het vertrek van Tjoebais kan er wel toe leiden dat de regering een zwalkende koers gaat varen, aldus het blad, want: in een land waar de instituties zwak zijn, zijn sterke individuen van essentieel belang. Boris Jeltsin zal zich daarvan terdege bewust moeten zijn. Zo niet, dan kan het land in de greep komen van kolonels, fascisten en van mensen die vriendjespolitiek hoger waarderen dan het welzijn van de bevolking. En, schrijft het blad, Jeltsin moet nog een tijd gezond blijven.