Roken

Ronald Reagan rookte Chesterfield. Hij heeft er nog reclame voor gemaakt. De meeste dokters rookten Camel. Dat had de fabrikant onderzocht. Nu weten we beter. Dokters roken helemaal niet meer en de president van Amerika heeft de leiding genomen in de strijd tegen het roken. In het bijzonder de kinderen zullen tegen de belangrijkste doodsoorzaak worden beschermd.

Nederland en Europa volgen het Amerikaanse voorbeeld. Als het goed gaat zal binnenkort bijna alle tabaksreclame worden verboden. Dat is een grote stap in de goede richting. Het gaat er niet om of het ene merk door een betere reclame meer wordt verkocht dan het andere. De reclame in het algemeen wekt de indruk dat het met de gevaren van het roken niet zo'n vaart kan lopen. Alle reclame bij elkaar geeft de sigaret impliciet de zegen. Dat is de conclusie die kinderen er uit trekken. Kinderen houden er directe redeneringen op na. Ze denken in het Nu en wat er Later zal gebeuren zien ze dan wel weer. Dat is de diepste reden waarom kinderen door ouderen moeten worden beschermd.

Op welke leeftijd zijn de meesten geen kind meer? Op hun 21ste, want dan zijn ze meerderjarig. Dan worden ze in staat geacht zelfstandig de berekeningen voor hun eigen toekomst te maken. Het is nog vrij jong, maar ergens moet de maatschappij haar grenzen trekken.

Een kind van zestien hoeft niet meer naar school, maar blijft kind. Moet dus van drank en tabak afblijven. We kunnen het niet beletten maar wel tot het uiterste ontmoedigen. Als mevrouw Borst haar zin krijgt zal de levensverwachting van onze 16-jarigen binnenkort aanzienlijk verbeteren. Met dit vooruitzicht kunnen onze 16-jarigen dan binnenkort soldaat worden. Het wezen van dit beroep brengt met zich mee dat de levensverwachting er zeer aanzienlijk door kan worden verslechterd. Onze 16-jarigen denken: dat zien we dan later wel. Dat denkt ook de VVD, en de andere grote partijen laten weten dat ze het ermee eens zijn. Als de strijdkrachten niet voor 16-jarigen toegankelijk worden, zou het leger weleens te klein kunnen worden.

Zijn daar in onze politiek volwassen politici aan het woord? Verboden te roken in de loopgraaf! Een eigenaardige manier om voor de bloem van de natie te zorgen.