Partij Jospin viert eenheid op congres

BREST, 24 NOV. Op het eerste congres sinds drie jaar vierde Frankrijks grootste regeringspartij de hervonden eenheid en regeermacht. De Franse Parti Socialiste steunt in overgrote meerderheid het beleid van de linkse regering-Jospin.

Als waarschijnlijke nieuwe partijleider werd François Hollande aangewezen. Europa stond in het centrum van de meeste congres-sprekers. Premier Jospin maakte duidelijk dat Frankrijk zich geen moeite zal sparen om de Europese politiek 'evenwichtiger' te maken door haar een socialer gezicht te geven. Terwijl de schaarse critici hem verweten het land te laten opgaan in een steeds liberaler Europa, beloofde Jospin groei en werkgelegenheid tot de kern van het gemeenschappelijk beleid te doen promoveren.

“Laat onze ideeën leven, in Frankrijk en in Europa. Dat is het motto van dit congres. Maar dat wil niet zeggen dat wij onze wil kunnen en mogen opleggen aan Europa”, zei Jospin voor een conflictloos congres. De Franse minister-president bevestigde dat Parijs hecht aan de 'economische regering' voor de euro, waar velen in de partij om vroegen, maar hij preciseerde dat die voor hem gestalte krijgt in de 'Raad voor de euro'.

De taak van die raad gaat verder dan die van de Europese Centrale Bank (ECB). “De bank gaat over de munt. De raad is de vertegenwoordiging van het volk; die gaat over groei en sociale politiek, kortom het hele economisch beleid. Dat is een samenwerkingsorgaan van alle Europese regeringen, maar geen orgaan dat Frankrijk economisch beleid oplegt.”

De Franse premier onderstreepte dat hervorming van de instellingen van de huidige Europese Unie voor Parijs een voorwaarde is alvorens sprake kan zijn van uitbreiding van de Unie. “Anders wordt Europa onregeerbaar.” Jospin feliciteerde Frankrijk met de Europese top van Luxemburg, zoals meer sprekers, waaronder de ministers Aubry (Werkgelegenheid) en Moscovi (Europese Zaken), voor hem hadden gedaan. Hij stelde ook vast dat mede dankzij Frankrijks inspanning een vreedzame oplossing voor het Irak-conflict lijkt te zijn bereikt, waarbij “het toch al tot martelaar gemaakte Irakese volk” is gespaard.

Het congres van de PS was in meer dan één opzicht historisch: niet alleen werd het - voor het eerst sinds de Franse socialisten en communisten in 1920 hun eigen weg gingen - bijgewoond door de leider van de Franse Communistische Partij, Robert Hue. Tot veler tevredenheid werd alom vastgesteld dat de huidige regering van socialisten, communisten, groenen en radicaal-socialisten de vervulling van een oude droom is. Het congres zou oorspronkelijk het partijprogramma voor de Kamerverkiezingen van 1998 voorbereiden. Na de vervroegde Kamerontbinding van dit voorjaar werd dit het congres over herwonnen populariteit en vertrouwen in linkse regeervaardigheid.