Oeso vindt dat rente in VS omhoog moet

ROTTERDAM, 24 NOV. De Amerikaanse economie heeft een renteverhoging nodig om oververhitting in een vroeg stadium tegen te gaan. Hoewel er weinig tekenen zijn dat de inflatie te ver oploopt, is het risico van een onnodige renteverhoging kleiner dan het risico de rente nu ongemoeid te laten en later nog veel verder te moeten opvoeren.

Dat is de voornaamste conclusie die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) trekt in zijn jaarlijkse rapport over de Amerikaanse economie. Volgens de OESO groeit de economie van de VS dit jaar met 3,8 procent en volgend jaar met 2,8 procent. De organisatie prijst de prestaties van de Amerikaanse economie, die zich in zijn zevende achtereenvolgende jaar van expansie bevindt. Vorig jaar kwamen er 2,5 miljoen banen bij, en in de eerste acht maanden van dit jaar bijna 2 miljoen banen. Sinds 1991 steeg het aantal arbeidsplaatsen met ruim 14 miljoen of, of 13 procent.

De onderzoekers hebben geen antwoord op de vraag waarom de krapte op de arbeidsmarkt, waar de werkloosheid is gedaald tot onder de 5 procent, nog niet heeft gezorgd voor een opwaartse druk op de lonen en de prijzen. Enerzijds houdt de OESO rekening met de mogelijkheid dat technologische veranderingen en grotere concurrentie het verband tussen economische groei en inflatie hebben veranderd. Anderzijds wijzen de onderzoekers erop dat eenmalige factoren aan het werk kunnen zijn, die de inflatie tijdelijk laag hebben gehouden. Zo zijn de kosten van de gezondheidszorg per werknemer gedaald, is de dollar gestegen en is de prijs van grondstoffen op de wereldmarkt laag geweest omdat de verschillende grote economische blokken geen gelijktijdige hoogconjunctuur doormaakten.

Omdat niet duidelijk is welke van de twee scenario's prevaleert, raadt de OESO aan om de rente iets te verhogen.

De OESO heeft ook kritiek, onder meer op de voorzieningen voor de armste groepen in de Amerikaanse maatschappij, die niet beantwoorden aan “de hoge eisen die de VS zich stellen” op andere terreinen.De bevindingen van de OESO zijn op schrift gesteld voordat duidelijk werd hoe groot de financiële en economische problemen in Azië zijn. De problemen in Azië kunnen volgens de jongste schattingen 0,2 procentpunt tot 0,4 procentpunt van de economische groei van de VS afschaven.