Ir. H.E. Clevering

Ir. H.E. Clevering is benoemd tot voorzitter van de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR). Hij volgt prof.dr. C.P. Veerman op die na bijna tien jaar voorzitterschap deze functie neerlegt. Veerman is sinds september van dit jaar voorzitter van het college van bestuur van Kenniscentrum Wageningen (KCW).