INTERNATIONALE SPECTATOR

De Midden-Europese landen hebben belang bij een stabiel en welvarend Rusland, een Rusland dat door zijn gedrag vertrouwen wekt, net zoals het huidige Duitsland. Toch zal het nog lang duren voor de verhoudingen tussen deze beide landen normaal zijn. Eeuwenlange wrange ervaring met het Groot-Rusland van de tsaren en de Sovjet-Unie van de bolsjewieken hebben het wantrouwen groot gemaakt.

Dat constateert Hans Renner in het laatste nummer van de Internationale Spectator, dat grotendeels gewijd is aan de tachtigste verjaardag van de Russische revolutie.

De zes beschouwingen, waarvan die van prof. dr. B. Naarden (reeds op deze pagina besproken door J.L. Heldring) de meest belangwekkende is, worden voorafgegaan door een ontboezeming van Wouter Gortzak, die beschrijft hoe het leven in het communistisch gezin waaruit hij komt, gestempeld werd door het geloof in de goede zaak. De afzwering van dat geloof doet de teleurgestelde gelovige nog altijd pijn: “Aan de Sovjet-inspanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog zal ik altijd met dankbaarheid terugdenken. Misschien is dat de belangrijkste reden dat mijn gevoelens bij de ondergang van het 'reëel existerende socialisme' toch enigszins ambivalent geweest zijn.”